מרכז הידע
Knowledge Center
דירוג ספקים חודשי בשוק מוצרי הצריכה – יוני 2017


06 ביולי 2017

**החל מחודש מאי 2016 ספק יוניליור כולל גם את גלידות שטראוס וספק אסם סחר כולל את גלידות נסטלה**דירוג שם הספק נתח שוק כספי של הספק
(בנקודת נתח שוק)
השינוי לעומת שנה קודמת
(בנקודת נתח שוק)
1 קונצרן תנובה
נתח שוק כספי של הספק: 13.6
השינוי לעומת שנה קודמת: -0.7
13.6 -0.7
2 שטראוס גרופ בע"מ
נתח שוק כספי של הספק: 9.8
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
9.8 0.1
3 קבוצת אסם סחר
נתח שוק כספי של הספק: 9.0
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
9.0 0.1
4 החברה המרכזית למשקאות קלים
נתח שוק כספי של הספק: 6.5
השינוי לעומת שנה קודמת: -0.2
6.5 -0.2
5 יוניליוור
נתח שוק כספי של הספק: 4.8
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
4.8 0.1
6 דיפלומט
נתח שוק כספי של הספק: 3.1
השינוי לעומת שנה קודמת: -0.1
3.1 -0.1
7 נטו סחר בע"מ
נתח שוק כספי של הספק: 3.0
השינוי לעומת שנה קודמת: -0.2
3.0 -0.2
8 סנו
נתח שוק כספי של הספק: 3.0
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.2
3.0 0.2
9 חוגלה קימברלי
נתח שוק כספי של הספק: 2.4
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
2.4 0.1
10 טמפו
נתח שוק כספי של הספק: 2.1
השינוי לעומת שנה קודמת: -0.1
2.1 -0.1
11 יפאורה תבורי
נתח שוק כספי של הספק: 2.0
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
2.0 0.0
12 שסטוביץ
נתח שוק כספי של הספק: 1.7
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
1.7 0.1
13 ליימן שליסל
נתח שוק כספי של הספק: 1.2
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.2
1.2 0.2
14 זוגלובק
נתח שוק כספי של הספק: 1.1
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
1.1 0.0
15 מאפיית אנג'ל
נתח שוק כספי של הספק: 1.1
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
1.1 0.0
16 סוגת
נתח שוק כספי של הספק: 1.0
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
1.0 0.1
17 ג. וילי פוד
נתח שוק כספי של הספק: 0.9
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
0.9 0.1
18 דנלוג
נתח שוק כספי של הספק: 0.9
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
0.9 0.0
19 מחלבות גד
נתח שוק כספי של הספק: 0.8
השינוי לעומת שנה קודמת: -0.3
0.8 -0.3
20 גורי
נתח שוק כספי של הספק: 0.6
השינוי לעומת שנה קודמת: -0.1
0.6 -0.1
21 תה ויסוצקי
נתח שוק כספי של הספק: 0.6
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
0.6 0.1
22 פררו ישראל
נתח שוק כספי של הספק: 0.4
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.2
0.4 0.2
23 שמן תעשיות בעמ
נתח שוק כספי של הספק: 0.6
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
0.6 0.1
24 עוף ירושלים מהדרין בעמ
נתח שוק כספי של הספק: 0.6
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
0.6 0.1
25 מאפית ברמן
נתח שוק כספי של הספק: 0.6
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
0.6 0.1