מרכז הידע
Knowledge Center
סיכום שנת 2016


10 בינואר 2017

השנה הסתיימה עם ירידה של 0.5% במכר הכספי, לצד המשך ירידה במחירים –
מדד המחירים של Storenext רושם השנה ירידה של 1.1 נקודות

slide_icon