הזמנה חכמה

StoreNext Demand Forecast
לזהות את הביקוש, להוציא הזמנה חכמה
StoreNext Demand Forecast”) DAX”) הינה מערכת לחיזוי ביקושים וליצירת “הזמנות חכמות” מבוססות מלאי ומכר היסטורי. החיזוי נעשה בהתאם למכר של כל מוצר בכל חנות ומבוסס על מנגנון סטטיסטי מוכח. השימוש במערכת מביא לשיפור דרמטי ביעילות שרשרת האספקה על ידי הקטנת מלאים, צמצום חוסרים, הפחתת פגי תוקף, שחרור שטחי מדף וחסכון נכבד בעלויות הלוגיסטיות: פחות חוסרי מלאי, מלאי מדויק יותר, פחות החזרות, יותר מכירות.

 

img_order

 

 

 

כיצד נוצרת הזמנה חכמה? נתוני האספקה, המכירות, המלאי והמבצעים, מוזנים ונקלטים למערכת מידי יום באמצעות ממשקים ייעודיים. המערכת מחשבת את הביקוש הצפוי של כל מוצר בכל חנות, בהתבסס על היסטוריית המכירות, מבצעים, ומלאי המינימום של המוצר בחנות. התחזית לוקחת בחשבון חגים ואירועים מיוחדים ומנטרלת “רעשי רקע”, שעלולים להטות את התוצאות. תחזית הביקוש מתורגמת להמלצה להזמנה ונציג החנות מאשר את ההמלצה, או משנה אותה, בהתאם לצורך. ההזמנה המאושרת משוגרת לספק כמסר EDI.

 

 

יתרונות המערכת

  • ייעול שרשרת האספקה – צמצום החזרות, הקטנת רמות המלאי.
  • מנגנון חיזוי משוכלל שפותח במיוחד עבור המסחר הקמעונאי.
  • חיזוי ביקושים רב – ממדי (יומי, שבועי, חודשי) המאפשר תכנון אופטימאלי לטווח קצר או ארוך.
  • מנגנוני טיוב נתונים, תיקופם והשלמתם במקרים בהם חסר מידע, מאפשרים איתור מידע על חריגים, תיקון אוטומטי וביצוע חיזוי מיטבי.
  • מתן יכולת לשקלול כל מרכיבי התהליך הקמעונאי, כולל חישובי העלויות, האילוצים המסחריים והלוגיסטיים והפרמטרים הכלכליים של המסחר.
  • המערכת מאפשרת ניהול קשרים בין מוצרים לצורך שיפור חיזוי הביקוש ותכנון מיטבי של רמת המלאי וההזמנות.
  • אופטימיזציה של ההזמנות ותדירותן על פי מודלים של רווח והפסד.
  • ממשקים אוטומטיים ואינטראקטיביים לעדכון אירועים מיוחדים, והצעת פרופילים לאירועים ומבצעים על פי היסטוריית המכר.