מרכז הידע
Knowledge Center
דירוג ספקים חודשי בשוק מוצרי הצריכה – ינואר 2018


19 בפברואר 2018

**החל מחודש מאי 2016 ספק יוניליור כולל גם את גלידות שטראוס וספק אסם סחר כולל את גלידות נסטלה**דירוג שם הספק נתח שוק כספי של הספק
(בנקודת נתח שוק)
השינוי לעומת שנה קודמת
(בנקודת נתח שוק)
1 קונצרן תנובה
נתח שוק כספי של הספק: 14.0
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1-
14.0 0.1-
2 שטראוס גרופ בע"מ
נתח שוק כספי של הספק: 10.5
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.3
10.5 0.3
3 קבוצת אסם סחר
נתח שוק כספי של הספק: 8.5
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.3
8.5 0.3
4 החברה המרכזית למשקאות קלים
נתח שוק כספי של הספק: 5.4
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.2-
5.4 0.2-
5 יוניליוור
נתח שוק כספי של הספק: 4.0
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
4.0 0.1
6 נטו - ללא בשר ודגים טריים
נתח שוק כספי של הספק: 3.2
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1-
3.2 0.1-
7 דיפלומט
נתח שוק כספי של הספק: 3.1
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
3.1 0.0
8 סנו
נתח שוק כספי של הספק: 2.8
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
2.8 0.0
9 חוגלה קימברלי
נתח שוק כספי של הספק: 2.5
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
2.5 0.0
10 שסטוביץ
נתח שוק כספי של הספק: 1.8
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1-
1.8 0.1-
11 טמפו
נתח שוק כספי של הספק: 1.6
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
1.6 0.0
12 יפאורה תבורי
נתח שוק כספי של הספק: 1.4
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
1.4 0.0
13 ליימן שליסל
נתח שוק כספי של הספק: 1.3
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1-
1.3 0.1-
14 סוגת
נתח שוק כספי של הספק: 1.2
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
1.2 0.0
15 מאפיית אנג'ל
נתח שוק כספי של הספק: 1.2
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1-
1.2 0.1-
16 זוגלובק
נתח שוק כספי של הספק: 1.1
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
1.1 0.0
17 תה ויסוצקי
נתח שוק כספי של הספק: 1.1
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
1.1 0.1
18 דנלוג
נתח שוק כספי של הספק: 0.9
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
0.9 0.0
19 ג. וילי פוד
נתח שוק כספי של הספק: 0.9
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
0.9 0.0
20 פררו ישראל
נתח שוק כספי של הספק: 0.8
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
0.8 0.1
21 מחלבות גד
נתח שוק כספי של הספק: 0.8
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
0.8 0.0
22 גורי
נתח שוק כספי של הספק: 0.7
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
0.7 0.1
23 שמן תעשיות בעמ
נתח שוק כספי של הספק: 0.7
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
0.7 0.0
24 מאפית ברמן
נתח שוק כספי של הספק: 0.7
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
0.7 0.0
25 מ. לסר
נתח שוק כספי של הספק: 0.6
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
0.6 0.0