מרכז הידע
Knowledge Center
דירוג ספקים חודשי בשוק מוצרי הצריכה – מרץ 2018


02 באפריל 2018

**החל מחודש מאי 2016 ספק יוניליור כולל גם את גלידות שטראוס וספק אסם סחר כולל את גלידות נסטלה**דירוג שם הספק נתח שוק כספי של הספק
(בנקודת נתח שוק)
השינוי לעומת שנה קודמת
(בנקודת נתח שוק)
1 קונצרן תנובה
נתח שוק כספי של הספק: 12.7
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.7-
12.7 0.7-
2 שטראוס גרופ בע"מ
נתח שוק כספי של הספק: 10.0
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.2-
10.0 0.2-
3 קבוצת אסם סחר
נתח שוק כספי של הספק: 7.6
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
7.6 0.0
4 החברה המרכזית למשקאות קלים
נתח שוק כספי של הספק: 5.8
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1-
5.8 0.1-
5 יוניליוור
נתח שוק כספי של הספק: 3.6
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.3-
3.6 0.3-
6 נטו - ללא בשר ודגים טריים
נתח שוק כספי של הספק: 3.4
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
3.4 0.0
7 סנו
נתח שוק כספי של הספק: 3.2
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.3
3.2 0.3
8 דיפלומט
נתח שוק כספי של הספק: 3.0
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1-
3.0 0.1-
9 חוגלה קימברלי
נתח שוק כספי של הספק: 2.5
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
2.5 0.1
10 טמפו
נתח שוק כספי של הספק: 1.8
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1-
1.8 0.1-
11 שסטוביץ
נתח שוק כספי של הספק: 1.8
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
1.8 0.1
12 יפאורה תבורי
נתח שוק כספי של הספק: 1.7
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
1.7 0.1
13 ליימן שליסל
נתח שוק כספי של הספק: 1.0
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.2-
1.0 0.2-
14 סוגת
נתח שוק כספי של הספק: 0.9
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1-
0.9 0.1-
15 זוגלובק
נתח שוק כספי של הספק: 0.9
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1-
0.9 0.1-
16 מאפיית אנג'ל
נתח שוק כספי של הספק: 0.9
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.2-
0.9 0.2-
17 דנלוג
נתח שוק כספי של הספק: 0.9
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
0.9 0.0
18 עוף ירושלים מהדרין בע"מ
נתח שוק כספי של הספק: 0.9
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
0.9 0.1
19 תה ויסוצקי
נתח שוק כספי של הספק: 0.8
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
0.8 0.0
20 ג. וילי פוד
נתח שוק כספי של הספק: 0.8
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
0.8 0.0
21 יקבי כרמל
נתח שוק כספי של הספק: 0.8
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
0.8 0.1
22 שמן תעשיות בע"מ
נתח שוק כספי של הספק: 0.7
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
0.7 0.0
23 פררו ישראל
נתח שוק כספי של הספק: 0.7
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
0.7 0.0
24 מחלבות גד
נתח שוק כספי של הספק: 0.7
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
0.7 0.0
25 מיה תעשיות מזון בע"מ
נתח שוק כספי של הספק: 0.7
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.2
0.7 0.2