מרכז הידע
Knowledge Center
דירוג ספקים חודשי בשוק מוצרי הצריכה – יוני 2018


02 ביולי 2018

**החל מחודש מאי 2016 ספק יוניליור כולל גם את גלידות שטראוס וספק אסם סחר כולל את גלידות נסטלה**דירוג שם הספק נתח שוק כספי של הספק
(בנקודת נתח שוק)
השינוי לעומת שנה קודמת
(בנקודת נתח שוק)
1 קונצרן תנובה
נתח שוק כספי של הספק: 13.2
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.3-
13.2 0.3-
2 שטראוס גרופ בע"מ
נתח שוק כספי של הספק: 10.2
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.4
10.2 0.4
3 קבוצת אסם סחר
נתח שוק כספי של הספק: 9.0
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
9.0 0.1
4 החברה המרכזית למשקאות קלים
נתח שוק כספי של הספק: 6.6
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
6.6 0.1
5 יוניליוור
נתח שוק כספי של הספק: 4.7
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.2-
4.7 0.2-
6 דיפלומט
נתח שוק כספי של הספק: 3.3
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.2
3.3 0.2
7 סנו
נתח שוק כספי של הספק: 2.7
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.2-
2.7 0.2-
8 נטו - ללא בשר ודגים טריים
נתח שוק כספי של הספק: 2.7
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
2.7 0.0
9 חוגלה קימברלי
נתח שוק כספי של הספק: 2.4
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
2.4 0.0
10 טמפו
נתח שוק כספי של הספק: 2.1
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
2.1 0.0
11 יפאורה תבורי
נתח שוק כספי של הספק: 1.9
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
1.9 0.0
12 שסטוביץ
נתח שוק כספי של הספק: 1.7
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
1.7 0.0
13 ליימן שליסל
נתח שוק כספי של הספק: 1.2
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
1.2 0.0
14 זוגלובק
נתח שוק כספי של הספק: 1.1
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
1.1 0.0
15 מאפיית אנג'ל
נתח שוק כספי של הספק: 1.0
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
1.0 0.0
16 ג. וילי פוד
נתח שוק כספי של הספק: 0.8
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
0.8 0.0
17 מחלבות גד
נתח שוק כספי של הספק: 0.8
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1
0.8 0.1
18 סוגת
נתח שוק כספי של הספק: 0.8
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1-
0.8 0.1-
19 דנלוג
נתח שוק כספי של הספק: 0.7
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.1-
0.7 0.1-
20 תה ויסוצקי
נתח שוק כספי של הספק: 0.7
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
0.7 0.0
21 בלדי
נתח שוק כספי של הספק: 0.7
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.2
0.7 0.2
22 פררו ישראל
נתח שוק כספי של הספק: 0.7
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
0.7 0.0
23 עוף ירושלמים מהדרין בעמ
נתח שוק כספי של הספק: 0.6
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
0.6 0.0
24 גורי
נתח שוק כספי של הספק: 0.6
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
0.6 0.0
25 הנקל סוד
נתח שוק כספי של הספק: 0.6
השינוי לעומת שנה קודמת: 0.0
0.6 0.0