מרכז הידע
Knowledge Center
סיכום חודש אוגוסט 2018


06 בספטמבר 2018

בחודש אוגוסט השנה נרשמת עליה של 6.1% במכר הכספי אל מול אוגוסט אשתקד, זאת לצד שיעור צמיחה של 3.9% בתקופה המצטברת  ינואר עד אוגוסט

 מדד המחירים של סטורנקסט רושם בתקופה המצטברת עליה של 0.7 נקודות מדד ביחס לתקופה המצטברת אשתקד. בחודש אוגוסט נרשמה ירידה של 1.8 נקודות מדד לעומת חודש יולי.

 לצפייה במצגת לחץ כאן