מרכז הידע
Knowledge Center
סיכום חודש יולי 2018


09 באוגוסט 2018

בחודש יולי השנה נרשמת עליה של 6.6% במכר הכספי אל מול יולי אשתקד, זאת לצד שיעור צמיחה של 3.5% בתקופה המצטברת ינואר עד יולי.

 מדד המחירים של סטורנקסט רושם בתקופה המצטברת עליה של 0.9 נקודות מדד ביחס לתקופה המצטברת אשתקד. בחודש יולי נרשמה עליה של 0.3 נקודות מדד לעומת חודש יוני.

 לצפיה במצגת לחצו כאן