מרכז הידע
Knowledge Center
סיכום חודש יוני 2018


10 ביולי 2018

בחודש יוני השנה נרשמת עליה של 0.9% במכר הכספי אל מול יוני אשתקד, זאת לצד שיעור צמיחה של 2.9% בתקופה המצטברת ינואר עד יוני.

 מדד המחירים של סטורנקסט רושם בתקופה המצטברת עליה של 0.7 נקודות מדד ביחס לתקופה המצטברת אשתקד. בחודש יוני נרשמה עליה של 0.8 נקודות מדד לעומת חודש מאי.

 לצפיה במצגת לחצו כאן