מרכז הידע
Knowledge Center
סיכום חודש ינואר 2019


24 בפברואר 2019

חודש ינואר רושם עלייה של 5.5% במכר הכספי אל מול ינואר המקביל אשתקד

מדד המחירים של סטורנקסט רושם בחודש ינואר עליה של 1.1 נקודות מדד ביחס לינואר אשתקד

לצפייה במצגת לחץ כאן