מרכז הידע
Knowledge Center
סיכום שנת 2017


15 בינואר 2018

השנה הסתכמה בעלייה של 1.5% במכר הכספי, לצד צמיחה ריאלית מתונה (0.9%), עם זאת עדיין מדובר בצמיחה נמוכה מקצב גידול האוכלוסייה

לצפיה במצגת לחצו כאן