מרכז הידע
Knowledge Center
2016 Summary


19 בינואר 2017

The year of 2016 has ended with a decrease in value sales of 0.5%, along with a continued decline in price index 

חץ