ניתוחי מידע

Information Analysis

ניתוחי מידע

הבנת המגמות והתנהגות הקונים נדרשים לספקים לטובת קבלת החלטות עסקיות נכונות. לשם כך עושה StoreNext שימוש בבסיסי הנתונים השונים ובעזרת מגוון מודלים, מבצעים ניתוחי מידע היוצרים שיקוף והבנה מדויקת וברורה של השוק. ניתוחי המידע אינם מודלים “קשיחים”. בכל תהליך ניתוח אנו פועלים בגמישות הנדרשת כדי לספק פתרון “Tailor Made” לכל לקוח, עפ”י הסוגיות הרלוונטיות אליו ובמידת הצורך אף מפתחים שיטות ניתוח חדשות. התהליך כולו נעשה בשיתוף מלא עם הספק, תוך אפיון השאלות והבנת מטרות הניתוח, כל זאת על מנת שנוכל להעניק את הידע הרלוונטי שישמש להבנת השוק ולקבלת החלטות. כמובן נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה או הרחבה בנוגע לכל אחד מן המודלים להלן: ניתוח מקורות השינוי במכר הכספי מטרת הניתוח הינה הבנת השפעתם של הגורמים השונים על השינוי במכר הכספי של קטגוריה/ ספק/ מותג. המודל בוחן את מקורות השינוי במכר הכספי של קטגוריה/ ספק/ מותג תוך מיפוי התרומה של משתנה השינוי במחירים נקובים, משתנה השינוי בצריכה הכמותית (צריכה לנפש) ומשתנה השינוי בתמהיל (מעבר למוצרים יקרים – פרימיומיזציה / מעבר למוצרים זולים – דה פרימיומיזציה).
לדוגמא לחץ כאן
ניתוח תמהיל הקנייה לפי מאפיינים סוציו-אקונומיים מטרת הניתוח הינה בחינת עוצמותיהם וחולשות של מותגים וקטגוריות לפי פילוח סוציו-אקונומי של האוכלוסייה.
לדוגמא לחץ כאן
ניתוח פוטנציאל לפי ערוצי מכירה / אזורים / מגזרים מטרת הניתוח הינה ניתוח וזיהוי הזירות בהן קיימת חולשה של מותג/ספק לשם איתור הזדמנויות צמיחה. הניתוח בוחן את מעמד המותג/ספק בזירות מפולחות לפי ערוצי המכירה השונים או מגזרים ואזורים גיאוגראפיים. בזירות בהן קיימת חולשה מתורגם הפער שזוהה לפוטנציאל צמיחה עבור המותג/ספק תוך התמקדות במנועי הצמיחה המשמעותיים.
לדוגמא לחץ כאן
ניתוח סלי קניה מטרת הניתוח הינה הבנת מאפייני סל הקנייה הבודד בקטגוריה מסוימת לצורך יצירת מארזים אפקטיביים, קביעת מבצעים לפי קטגוריות ומבצעים חוצי-קטגוריות, חדירה לסלי הקנייה והבנת עומקם, והבדלי מבנה הסל בין ערוצי מכירה שונים.
לדוגמא לחץ כאן
ניתוח התנהגות הקונים מטרת הניתוח הינה ניתוח מגמות ומאפיינים מרכזיים של התנהגות הקנייה בקטגוריה והמותגים/ספקים הפעילים בה ובכלל זה אחוזי חדירה לאוכלוסיה, היקף הסל הכספי והכמותי ותדירות הקנייה. המודל בוחן את דפוסי הקנייה תוך ניתוח מקורות הגידול והקיטון במכר באמצעות מחקר ובקרה של מעברים בין מותגים, סיקור רמות הנאמנות של הקונים, ניטור כובד הקנייה, ניתוח קנייה חוזרת וכדומה.
לדוגמא לחץ כאן
ניתוח מדדי השקה מטרת הניתוח הינה ניתוח השפעת השקה של מותג/ פריט על התנהגות הקנייה בקטגוריה בכלל ובמותג בפרט. המודל בוחן מספר רחב של פרמטרים ובכלל זה את תרומת ההשקה למכירות ונתח השוק, בחינת אחוז החדירה שיצרה ההשקה, ניתוח שיעורי ההתנסות והקנייה החוזרת, בחינת תדירות הקנייה וכן ניתוח מעברים הבוחן את מקור הקונים של המותג/ פריט המושק.
לדוגמא לחץ כאן
ניתוח זמינות בנקודות מכירה מטרת הניתוח הינה בחינת הזמינות של ספק/ מותג/ פריט בחנויות והבנת השפעת הזמינות על נתח השוק. המודל מאפשר בחינה של הזמינות במגוון היבטים ובכלל זה הזמינות היחידתית (אחוז החנויות בהן קיים המוצר), זמינות משקלית, המשקללת את היקפי המכר של החנויות באומדן הזמינות וכן בחינת נתח השוק בחנויות בהן קיימת זמינות למול כלל החנויות.
לדוגמא לחץ כאן
ניתוח חדשנות מטרת הניתוח הינה בחינת האפקטיביות ותרומת החדשנות כמחוללות צמיחה. המודל בוחן את כמות הפריטים החדשים ואת נתח המכר שלהם למול ההשפעה על מכר הפריטים הותיקים, השפעת החדשנות על נתח השוק וכן את חיי המדף של פריטים חדשים.
לדוגמא לחץ כאן
מה הפתרון המתאים לעסק שלך?
השאירו פרטים או התקשרו - 03-9251708 050-6571529

    ® 2021 כל הזכויות שמורות לחברת StoreNext
    מדיניות פרטיות
    בניית אתרים QUATRO